ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว กล่าวพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ(จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์2567 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย อบต.ทุ่งมะพร้าว
   ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวขอขอบคุณผู้ที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง 🙏🏻🙏🏻

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว กล่าวพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ(จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์2567 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย อบต.ทุ่งมะพร้าว ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวขอขอบคุณผู้ที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง 🙏🏻🙏🏻

4

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ด้วย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (กปค. ๔) สำนักงาน กปร. มีกำหนดการเดินทางไป ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามโครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา
.
ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมประชุม พร้อมผู้อำนวยการชลประทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองบางใส เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาเพื่อร่วมติดตามโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ด้วย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (กปค. ๔) สำนักงาน กปร. มีกำหนดการเดินทางไป ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามโครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา . ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมประชุม พร้อมผู้อำนวยการชลประทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองบางใส เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาเพื่อร่วมติดตามโครงการดังกล่าว

4

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นประธานกล่าวในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ (จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน เข้าร่วม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
"สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นประธานกล่าวในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ (จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน เข้าร่วม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว "สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

3

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว นักเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว  จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 🙅‍♂️❌ ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว นักเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 🙅‍♂️❌ ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA

4

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มอบหมายให้ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับ สมาชิกสภา อบต. และช่างควบคุมงานเข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซมถนนและติดตามการดำเนินงาน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน 
"สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มอบหมายให้ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับ สมาชิกสภา อบต. และช่างควบคุมงานเข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซมถนนและติดตามการดำเนินงาน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน "สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

4

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมศึกษา และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญรำลึกครบรอบปีที่ 33 เหตุการณ์แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมศึกษา และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญรำลึกครบรอบปีที่ 33 เหตุการณ์แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

8

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน เข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซม ถนนสายบางดินและถนนสายยูงเตี้ย ณ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน

นายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน เข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซม ถนนสายบางดินและถนนสายยูงเตี้ย ณ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน

8

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นางพิรุณ นาคฤทธิ์ รองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ประชุมปรึกษาหารือริ้วขบวนงานเต่าประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว

นางพิรุณ นาคฤทธิ์ รองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ประชุมปรึกษาหารือริ้วขบวนงานเต่าประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว

8

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจคุมงานถนน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน

นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจคุมงานถนน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน

9

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2567

นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2567

9

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด  สมาชิกสภาหมู่ที่6 พร้อมนายช่างโยธา ลงพื้นที่หมู่ที่6 บ้านอินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย

นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาหมู่ที่6 พร้อมนายช่างโยธา ลงพื้นที่หมู่ที่6 บ้านอินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย

9

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว ร่วมโครงการถือศีลธรรมร่วมทำความดีในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทาง

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว ร่วมโครงการถือศีลธรรมร่วมทำความดีในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทาง

9

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท้ายเหมืองเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

นายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท้ายเหมืองเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

8

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567

นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567

7

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ได้เข้าตรวจเยี่ยม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

นายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ได้เข้าตรวจเยี่ยม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

8

5 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ร่วมน้ำใจสู่มัสยิดดาริสสะอาด๊ะห์ หมู่3 บ้านฝ่ายท่า

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ร่วมน้ำใจสู่มัสยิดดาริสสะอาด๊ะห์ หมู่3 บ้านฝ่ายท่า

7

4 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

7

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุรจิต หาญช้าง รองนายกฯ ลงพื้นที่ ม.6 อินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง

นายสุรจิต หาญช้าง รองนายกฯ ลงพื้นที่ ม.6 อินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง

7

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

419

31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

370

27 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...