องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Thungmaphrao73101@gmail.com