ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มข้าวต้มมัด หมู่ที่ 1 ทุ่งมะพร้าว

กลุ่มข้าวต้มมัด หมู่ที่ 1 ทุ่งมะพร้าว

261

20 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์

630

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

633

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ที่รองจานและที่รองแก้ว<br>จักสานจากกระจูด

ที่รองจานและที่รองแก้ว<br>จักสานจากกระจูด

701

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ด้ามขวาน

ด้ามขวาน

905

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ผ้าชิ้นบาติก

ผ้าชิ้นบาติก

1067

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เสื่อกระจูด

เสื่อกระจูด

1038

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เตียงเล็ก

เตียงเล็ก

859

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...