ภาพกิจกรรม
กิจกรรมผู้สูงวัยห่วงใยลูกหลาน ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี 2562

กิจกรรมผู้สูงวัยห่วงใยลูกหลาน ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี 2562

848

21 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562<br> ที่อ.ท้ายเหมือง และวัดประชุมศึกษา

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562<br> ที่อ.ท้ายเหมือง และวัดประชุมศึกษา

797

12 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งมะพร้าว

กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งมะพร้าว

650

8 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมช่วยเหลืิอผู้ประสบภัยตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2562

กิจกรรมช่วยเหลืิอผู้ประสบภัยตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2562

618

19 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย<br>ฝึกตีกลองยาวให้ผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทนิน

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย<br>ฝึกตีกลองยาวให้ผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทนิน

607

13 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

596

11 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

562

11 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้ หลักสูตรสานตะกร้าด้วยเชือกมัดฟาง

โครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้ หลักสูตรสานตะกร้าด้วยเชือกมัดฟาง

413

20 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้าน<br>การพัฒนาสตรีและลดความรุนแรงในครอบครัว

โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้าน<br>การพัฒนาสตรีและลดความรุนแรงในครอบครัว

281

15 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพ  ทำซาลาเปาสีธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำซาลาเปาสีธรรมชาติ

428

15 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบรมการดูแลสุขภาพ<br>และการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ

โครงการ อบรมการดูแลสุขภาพ<br>และการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ

343

15 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
งานลอยกระทง ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561

งานลอยกระทง ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561

457

26 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561

722

1 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะตำบลทุ่งมะพร้าว 12 สิงหามหาราชินี

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะตำบลทุ่งมะพร้าว 12 สิงหามหาราชินี

450

15 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเทิดพระเกียรติฯ แม่แห่งแผ่นดิน ณ อ.ท้ายเหมือง

พิธีเทิดพระเกียรติฯ แม่แห่งแผ่นดิน ณ อ.ท้ายเหมือง

462

15 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร<br> สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร<br> สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

477

15 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ(แม่ของแผ่นดิน)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ(แม่ของแผ่นดิน)

423

7 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ <br>(โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ)

โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ <br>(โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ)

466

30 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

486

9 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล ประจำปี 2561

โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล ประจำปี 2561

620

19 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...