ผลิตภัณฑ์ตำบล
เตียงเล็ก
859
28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ไผ่ โดยไม่ใช้ตะปู เช่น เตียงเล็ก สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา 1200.00 บาท สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82150 ติดต่อ : นายเวียน หาญช้าง โทร : 062-707074 , 076-445201