ผลิตภัณฑ์ตำบล
เสื่อกระจูด
1503
28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา ระดับดาว : 2 ดาว (ปี 2552) สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา 97 หมู่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : คุณลี่ สังข์เลขา โทร : 086-281 9253