ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และภารโรง ร.ร.อนุบาลอบต.ทุ่งมะพร้าว)
15 มีนาคม 2566

566


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และภารโรง ร.ร.อนุบาลอบต.ทุ่งมะพร้าว) ได้ที่นี่