ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า และภารโรงโรงเรียน )
6 กุมภาพันธ์ 2566

662


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า และภารโรงโรงเรียน ) ได้ที่นี่