ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย และค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
1 ธันวาคม 2563

745


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย และค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่