ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล))
21 กุมภาพันธ์ 2565

430


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)) ได้ที่นี่