ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านฝ่ายท่า
11 มีนาคม 2563

989


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านฝ่ายท่า ได้ที่นี่