ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4
786
12 กันยายน 2566

🌱องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

.

🚩กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรฯ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทย และสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

.

กิจกรรมที่ 1. สมุนไพรท้องถิ่นเรา

กิจกรรมที่ 2. ปลูกปักรักษ์สมุนไพร

กิจกรรมที่ 3. สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า

กิจกรรมที่ 4. อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

.

🚩ซึ่งได้ดำเนินโครงการ ณ พื้นที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2566 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรท้องถิ่นประเภทต่างๆ พร้อมปักป้ายโครงการ ป้ายประเภทสมุนไพร พร้อมสรรพคุณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่นแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

.

#1อปท1สวนสมุนไพร

#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น